Catatan

Tunjukkan catatan dari Februari, 2017

Akhlak Timbangan Paling Berat Di Akhirat

Berdusta Untuk Menjadikan Orang Tertawa

Bergurau yang dibenarkan.

Kasih Sayang Sesama Makhluk

Terima Kasih

HILANG